آزمایشگاه

ماژول دامین 123 برای Whmcs
نمونه کد CURL-PHP برای ثبت دامنه

 * فیلد token (string)درواقع توکن وب سرویس شما میباشد که می توانید پس از ورود به ناحیه کاربری خود در سایت دامین123 در بخش وب سرویس آن را مشاهده نمائید – طول این توکن بین 100 تا 256 کاراکتر می باشد.
* فیلد domain_name(string) میبایست نام دامنه مورد نظر خود را جهت ثبت وارد نمائید.
* فیلد handle_holder (string)میبایست شناسه ایرنیک صاحب حساب را وارد نمائید.
* فیلد  handle(string) نیز در واقع همان شناسه صاحب حساب می باشد – این مورد بیشتر در ماژول whmcs کاربرد دارد – میتوانید این مقدار را با مقدار  handle_holder بصورت یکسان وارد نمائید.
* فیلد domain_period(number) مربوط به دوره پرداختی دامنه می باشد که برای دامنه های IR فقط مقدار 1 و یا 5 را میبایست وارد نمائید (یکساله و پنج ساله).
* فیلد Conditions (number)مربوط به تائید و قبول مقررات ثبت دامنه می باشد که مقدار آن حتما باید 1 باشد.
فیلد dns_1 ( string  ) اختیاری می باشد و مربوط به نیم سرورها می باشد
فیلد dns_2 ( string  ) اختیاری می باشد و مربوط به نیم سرورها می باشد
فیلد dns_3 ( string  ) اختیاری می باشد و مربوط به نیم سرورها می باشد
فیلد dns_4 ( string  ) اختیاری می باشد و مربوط به نیم سرورها می باشد

API دامین123 به روش REST سازماندهی شده است. همچنین بدنه پاسخ ها با فرمت JSON می‌باشد.

				
					<?php
$token = "dsgflgcxbdsufd98749534nfvfv-gdfigjdfvvf3625f3f6gvkfdkfvnfkvnkfnvnffkgldfjgldfvlmfdvlkfdv";
$url = 'https://cp.domain123.ir/api/domains/register';
$data = array(
  'domain_name' => 'example.ir',
  'handle_holder' => 'am123-irnic',
  'handle' => 'am123-irnic',
  'domain_period' => 1,
  'Conditions' => 1,
  'dns_1' => 'dns1.mrservers.net',
  'dns_2' => 'dns2.mrservers.net',
  'dns_3' => 'dns3.mrservers.net',
  'dns_4' => null,
);
$data_Authorization = array(
  'Accept: application/json',
  'Authorization: Bearer ' . $token
);
$fields_tools = http_build_query($data);
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_tools);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $data_Authorization);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
var_dump($result);
?>
				
			

نتیجه درخواست بالا در صورتیکه عملیات با موفقیت انجام شده باشد بصورت زیر می باشد.

				
					{
  "success": true,
  "code": 1000
}
				
			

و در صورتی که با خطا مواجه شود کدی بجز 1000 برگشت داده می شود و متن خطا در متغییر message نمایش داده خواهد شد.

				
					{
  "error": true,
  "message": "متن خطای بازگشت داده شده",
  "code": کد خطای رخ داده
}